Andel i bikube, 2023 – bedrift

Kategori:

Din bedrift kan kjøpe andeler i en av Pollineringshagens bikuber. En bedriftsandel tilsvarer 5/20 av kubens produksjon.

Vi garanterer en leveranse på minst 7,5 kg honning, men forventet produksjon fra en kube i et normalt år vil gi 10 kg eller mer på en bedriftsandel.

Overrask ansatte og besøkende med glass med honning med bedriftens egen logo på glasset.

Din bedrift kan kjøpe andeler i en av Pollineringshagens bikuber.

Ved å kjøpe andel i en kube tar du som kunde på deg en del av risikoen som birøkteren normalt har, men samtidig vil du også høste av belønningen ved et ekstra godt år. Du vil motta et bevis som informerer om hvilken kube du har andel i, hvor den er plassert og litt om dens historikk.

Uforventede ting kan skje i birøkt. En dårlig sesong, sykdom, uvær og annet kan føre til en redusert produksjon, allikevel ønsker Pollineringshagen at du som andelshaver skal bli fornøyd. Dersom den aktuelle kuben ikke produserer nok honning for at hver kunde får 1,5Kg

så vil dette suppleres med honning fra en av de andre kubene i Pollineringshagen slik at kundene får den garanterte mengden honning.

Det tas forbehold mot større hendelser som for eksempel større sykdomsutbrudd og tyveri av kuber.

Ta kontakt for å avtale et tilbud.