Pollineringshagen

Andel i bikube, 2024 – bedrift

Kategori:

Din bedrift kan kjøpe andeler i en av Pollineringshagens bikuber. En bedriftsandel tilsvarer 5/20 av kubens produksjon.

Vi garanterer en leveranse på minst 7,5 kg honning, men forventet produksjon fra en kube i et normalt år vil gi 10 kg eller mer på en bedriftsandel.

Overrask ansatte og besøkende med glass med honning med bedriftens egen logo på glasset.

Din bedrift kan kjøpe andeler i en av Pollineringshagens bikuber.

Ved å kjøpe andel i en kube tar du som kunde på deg en del av risikoen som birøkteren normalt har, men samtidig vil du også høste av belønningen ved et ekstra godt år. Du vil motta et bevis som bekrefter andelen og informerer litt om våre kuber og bigardene våre .

Uforventede ting kan skje i birøkt. En dårlig sesong, sykdom, uvær og annet kan føre til en redusert produksjon, allikevel ønsker Pollineringshagen at våre andelshavere skal bli fornøyd. Derfor er andelen basert på årets gjennomsnittskube for å redusere variasjonen  og dersom  denne er lavere enn 30kg  garanterer vi allikevel 1,5Kg pr andel. altså 7,5 kg for en standard bedriftsandel

Det tas forbehold mot større hendelser som for eksempel større sykdomsutbrudd og tyveri av kuber.

Ta kontakt for å avtale et tilbud.