Andel3Glass

Andel i bikube, 2024

Kategori: ,

950 kr

Pollineringshagen gir deg muligheten til å kjøpe en andel i vår produksjonen av honning.

Vi selger 20 andeler av en gjennomsnittskube.
Den forventede produksjonen fra en kube ligger rundt 40 kg , men kan variere mye fra år til år.
For å redusere variasjonen velger vi å knytte andelen til et beregnet gjennomsnitt av alle våre kuber.
Altså kan du forvente rundt 2 kg honning på din andel. Vi garanter minst 1,5kg og er det en god sesong kan det bli betydelig mer enn 2kg.

I tillegg får hver andelshaver halv pris på en vandring i bigarden for seg og inntil 4 medlemmer av sin husstand i løpet av sesongen. Henter du honningen hos oss kan du også selv få tappe den på glass eller spann om du ønsker.

Ved å kjøpe andel i en kube tar du som kunde på deg en del av risikoen som birøkteren normalt har, men samtidig vil du også høste av belønningen ved et ekstra godt år. Du vil motta et bevis som informerer om hvilken kube du har andel i, hvor den er plassert og litt om dens historikk.

På lager