278578956_386084213395754_5089936277782299246_n

Soppkurs – Inokulering av sopp

Kategori:

850 kr

Lær å dykre shiitake, østerssopp og andre sopp!

Den 14. mai kl 10:00 – 16:00 er Pollineringshagen så heldig å få besøk av Joacim Ask som skal lære oss å inokulere sopp i trestokker.

Joacim Ask er Skogvokter av Matskogen på Landås og driver Ask Permakultur. Han er forkjemper for grønn kultur, og vil ta oss med inn i sopprikets verden, og forteller oss hvordan man kan dyrke gourmetsopp selv.

På kurset blir det både teoretisk gjennomgang, og en praktisk del hvor alle får hver sin bjørkestamme som man kan inokulere soppmycel i, og ta det med seg hjem.

Lett servering av kaffe, te og varm mat til lunsj er inkludert i kursavgiften (Kr. 100,- inkl mva.)

Litt om Joacim Ask
Joachim er fra Bergen, og hans interesse for permakultur og økologi startet i 2017 da han var på et dyrevernprosjekt i Sør-Afrika. Han dro tilbake og var der i et år fra 2018-2019 og jobbet med etablering av matskog, regenerativt landbruk og sopp. Han har dyrket sopp og andre spiselige vekster helt siden den gang, og i 2021 startet han bedriften, Ask Permakultur, som tilbyr mycelium for hobbydyrkere, hjemmedyrkere og til småbruk for dyrking av sopp.
Ønsket med bedriften på sikt er å kunne tilby konsultasjon, design og implementering av matskoger/regenerative skoger i Norge, samt drive kunnskapsformidling innenfor disse felt.

Dette blir utrolig kjekt å lære mer om!

Out of stock