Bie på japansk kirsebærtre

Verdensdagen for bier, 20. mai!

I dag er det altså «World Bee Day» - verdens biedag!

FN har erklært hvor viktig disse skapningene er for jorden, og de setter et ekstra søkelys for å bevare bier og andre pollinatorer. Og hva gleder vel ikke vårt hjerte mer enn å hylle pollinatorene, og den jobben de gjør!

Bier, humler, sommerfugler spiller alle en avgjørende rolle i å bestøve plantene våre, og deres rolle i økosystemet har nærmest vært usynlig for oss menneskene. Våre små hjelpere fortjener en langt større bevissthet hos oss mennesker, og det er nettopp det vi i Pollineringshagen ønsker å jobbe med til dagen. Ha fokus på pollinatorene samtidig øke folks bevissthet om viktigheten av både villbier og honningbier samt andre pollinerende insekter.

Vi i Pollineringhagen har honningbier OG vi ønsker å ta vare på villbiene. Det er ikke et enten eller. Vi må samarbeidet med naturen både dyrene over bakken og under bakken. Vi ønsker et jordbruk som består av flere kulturer og øke biodiversiteten slik at mangfoldet av grønnsaker, bær og frukt står standhaftig både mot klimaendringer og skadegjørere fremover. Det er store ord, men ja vi ønsker å bidra i kampen for å bevare insekter slik at dyr, planter og mennesker for gode levevilkår. Derfor lanserer vi Pollineringshagen med ønske om å bevare den økologiske balansen, ta vare på pollinatorene og øke biologisk mangfold i naturen.